-Verzet

De volgende recensies zijn geplaatst:

Brieven uit de gevangenis –Corrie Ten Boom
De laatste huzaar –Tony van Renterghem
De oorlog zit me op de hielen –Arno Bornebroek
De spinvlieg –Hugo Wapperom
De Velser Affaire –Bas von Benda-Beckmann
-Esmée. Een vrouw in oorlogstijd – Jan Meyers
-Gewone helden -Megan Koreman

Plekken van verzet en pijn. I –Diete Oudesluijs
-Verzetsverhalen -Red. Liesbeth van der Horst

Advertenties