Disclaimer

Met het bezoeken van de website of facebookpagina, participatie op de sociale media kanalen welke beheerd door Oorlogsboekenreviews en het gebruik van het door Oorlogsboekenreviews verspreide promotiemateriaal gaat u akkoord met de onderstaande voorwaarden. De redactie behoudt zich het recht de disclaimer aan te passen.

Algemeen

Oorlogsboekenreviews is een website met recensies van boeken en films met betrekking tot Eerste, Tweede Wereldoorlog en vredesmissies. Oorlogsboekenreviews is een initiatief zonder politieke kleur of commercieel belang en distantieert zich uitdrukkelijk van racisme, discriminatie, agressie, geweld en vernielingen. Oorlogsboekenreviews kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor acties en reacties van sympathisanten of die van andere groepen en organisaties, daar elk hierin zijn eigen (persoonlijke) verantwoordelijkheid behoudt.

Inhoud

De redactie achter Oorlogsboekenreviews hanteert de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het inrichten en beheren van de webpagina en accounts op sociale media. Er kan echter nimmer garantie worden gegeven voor de juistheid, volledigheid en geschiktheid van de desbetreffende gegevens, informatie of meningen. Zodoende kan er op geen enkele manier en om geen enkele reden een beroep op worden gedaan op de inhoud van de webpagina. Oorlogsboekenreviews biedt eenieder de mogelijkheid om informatie in te zenden voor publicatie. De redactie houdt zich voorbehouden om deze informatie te herschrijven of aan te vullen en is niet verplicht om elk ingezonden stuk te publiceren. Het is mogelijk om informatie anoniem in te zenden. In dat geval zal de redactie de bron beschermen. De redactie is nimmer verplicht om haar bronnen prijs te geven. Informatie verspreid door Oorlogsboekenreviews hoeft niet de mening van de redactie weer te geven. De redactie is op geen enkele manier aansprakelijk voor de inhoud en gevolgen van het lekken van enigerlei informatie. De redactie aanvaard geen aansprakelijkheid voor enig verlies of schade – in welke vorm dan ook – voortvloeiend uit het gebruik van de gegevens, informatie en meningen op de website of via sociale media, noch voor de gevolgen van beslissingen die u neemt op grond van deze gegevens, informatie en meningen, ook als deze onverhoopt onjuistheden mocht bevatten. Sommige hyperlinks van deze website verwijzen naar websites van derden. Oorlogsboekenreviews heeft geen enkele invloed op deze websites of op de informatie die op deze sites wordt geboden. De redactie aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik of het vertrouwen in deze websites van derden.

Copyright

De inhoud van de website en facebookpagina mag mét bronvermelding en zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie worden vermenigvuldigd, doorgestuurd, gedistribueerd of verspreid. De inhoud van de website en facebookpagina mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden en mag nimmer tegen vergoeding aan derden beschikbaar worden gesteld. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie is het niet toegestaan gebruik te maken, op welke wijze dan ook, van de op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, slogans, illustraties, foto’s, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken, anders dan bij vreedzame demonstraties zonder commerciële doeleinden of politieke kleur.

Oktober 2009