Releases-Engelstalig WWII

For English reviews of these books, click here

Finding Dorothy Scott
Letters of a WASP Pilot
Auteur/ Author: Sarah Byrn Rickman

finding-dorothy-scott‘Why not have someone pay me for flying? I have no use for fine clothes or girl stuff – and there’s lots of the world yet to see.’ -Dorothy Scott
Waarom wil niemand mij betalen om te vliegen? Ik ben geen type voor mooie kleren of meisjes dingen – en er valt nog zoveel van de wereld te zien‘ -Dorothy Scott

Meer dan 1100 vrouwelijke piloten vlogen tijdens de Tweede Wereldoorlog militaire toestellen voor the United States Army Air Forces. Deze baanbrekende aviatrices stonden eerst bekend als the WAFS –Women’s Auxiliary Ferrying Squadron en later als the WASP –Women Airforce Service Pilots.
Van deze vrouwen stierven 38 voor hun vaderland tijdens actieve dienst. Dorothy Scott was één van hen. Zij overleed op 23 jarige leeftijd ten gevolge van een botsing met een ander toestel in de lucht.

Dorothy Scott (1920) behoorde tot de eerste groep vrouwen die geselecteerd waren als transport piloot voor de Amerikaanse Luchtmacht. Haar verhaal zou verloren zijn gegaan als haar tweelingbroer haar oorlogsbrieven niet bewaard had en overgedragen aan de archieven van de WASP. Dorothy’s buitengewone stem, zoals die doorklinkt in haar levendige brieven, vertelt over haar beslissing om te dienen en vervolgens over haar training en haar diensttijd, eerst als onderdeel van de WAFS en later van de WASP. De brieven geven een inkijk in de gedachten van een jonge, patriottistische, grappige en ambitieuze vrouw die vastbesloten was om een oorlogsbijdrage te leveren door haar vliegvaardigheden in te zetten voor de Verenigde Staten. De brieven zijn ook verslagen van het dagelijkse leven voor de eerste vrouwen die militaire toestellen vlogen. In 2010 kregen de WASP-vrouwen de lang verwachte erkenning, toen ze onderscheiden werden met de Congressional Gold Medal -de hoogste eer dat het Amerikaanse congres aan burgers kan uitreiken.

Over de auteur: Sarah Byrn Rickman is de redacteur van de officiële nieuwsbrief van de WASP in de Tweede Wereldoorlog, en ze schreef eerder 5 boeken over de WASP. Daarnaast is ze amateur-piloot.
More than eleven hundred women pilots flew military aircraft for the United States Army Air Forces during World War II. These pioneering female aviators were known first as WAFS (Women’s Auxiliary Ferrying Squadron) and eventually as WASP (Women Airforce Service Pilots). Thirty-eight of them died while serving their country. Dorothy Scott was one of the thirty-eight. She died in a mid-air crash at the age of twenty-three. Born in 1920, Scott was a member of the first group of women selected to fly as ferry pilots for the Army Air Forces. Her story would have been lost had her twin brother not donated her wartime letters home to the WASP Archives. Dorothy’s extraordinary voice, as heard through her lively letters, tells of her initial decision to serve, and then of her training and service, first as a part of the WAFS and then the WASP. The letters offer a window into the mind of a young, patriotic, funny, and ambitious woman who was determined to use her piloting skills to help the US war effort. The letters also offer archival records of the day-to-day barracks life for the first women to fly military aircraft. The WASP received some long overdue recognition in 2010 when they were awarded the Congressional Gold Medal-the highest honor that Congress can bestow on civilians.

About the author: Sarah Byrn Rickman is editor of the official WASP of World War II newsletter, the author of five previous books about the WASP, and an amateur pilot.

Boekvorm/format: hardcover, illustrated with black and white pictures
Pagina’s/pages: 248
Uitgever/Publisher: Texas Tech University Press
Prijs:  $18,01 /€ 21,45
ISBN: 978.08.967.2972.8
Verschenen/Released: september 2016
Verkrijgbaar/available bij: amazon.com of bol.com
Opmerking/remark: voor Nederlandse recensie, zie hier; for the English review, click here.

World War II London Blitz Diary-  Volume I & II
A Woman’s Revelations Enduring War and Marriage
Auteur/Author: Victoria Alderidge Washuk

Stel je eens voor dat je honderden Messerschmidt-vliegtuigen ziet overkomen en dat je de explosives hoort van bommen, die gedropt worden. Jezelf daarbij afvragend of één van hen wellicht op een dag op je huis valt. Ruby Side Thompson hield een persoonlijk dagboek bij gedurende die vreselijke Blitzkrieg. Haar dagboek is een gedetaileerd verslag van wat zij meemaakte in die afgrijselijke periode. Het dagboek geeft de overlevingsstrijd van Ruby weer te midden van een weerzinwekkende oorlog, toen Londen iedere nacht werd gebombardeerd. Ruby spreekt openhartig over oe zij ongelukkig is in een onbevredigend huwelijk. Ze was de moeder van 7 zonen, van wie er twee dienst hadden genomen bij de R.A.F. Eén van hen onderging een amputatie als gevolg van een landmijn en de andere zoon werd gevangen genomen en naar een concentratiekamp gezonden. Haar verhaal is een mengeling van het alledaagse en historische gebeurtenissen, gezien door haar ogen. Het dagboek was een uitlaatklep voor de gedachten en gevoelens van Ruby, die niet hardop uitgesproken konden worden; door deze dagboeken te publiceren krijgt de lezer echter een eerlijk en ongefilterde blik in een verleden dat sindsdien wellicht vergeten is. Volg Ruby tijdens haar leven,terwijl ze tracht haar leven te behouden zowel als haar familie bijeen te houden in deze moeilijke periode van de geschiedenis. Dit zijn de eerste twee delen van de in totaal vier delen, die geschreven zijn door Ruby Alice Side Thompson. Voor de huidige publicatie is Victoria Aldridge Washuk verantwoordelijk, Ruby’s achterkleinkind.

Imagine yourself seeing hundreds of Messerschmitt war planes overhead and hearing the explosion of bombs being dropped around you. Wondering if this is the day one will fall on your house. Ruby Side Thompson’s personal diary was written during the terrifying World War Two London Blitz. Her diary is a true and detailed account of what she experienced during that horrific time. The diary chronicles Ruby’s struggle to survive in the midst of a horrendous war, where London is bombed nightly. Ruby speaks candidly about her unhappiness enduring an unsatisfactory marriage. She was the mother of seven sons, two of whom were enlisted in the R.A.F. One of which became an amputee as the result of hitting a land mine and the other son was captured and sent to a concentration camp as a prisoner of war. Her tale is a mix of the commonplace and the historic as seen through her eyes. The diary was an outlet for Ruby’s thoughts and feelings that could not be spoken out loud; however, in publishing the diary it gives readers an honest and unfiltered look back at a time that may have been long since forgotten. Join Ruby on her trying journey as she tries to keep her life and family together during this difficult time in history. These are two volumes of a four volume series written by Ruby Alice Side Thompson. These present volumes are edited by Victoria Aldridge Washuk, her great-grandchild.

Boekvorm: paperback met foto’s
pagina’s/Pages: Volume I -212 ; Volume II – 262
Uitgever/Publisher: CreateSpace
Prijs/Price: Volume I- $ 10,76 ;Volume II – $ 10,79
ISBN: Volume I- 978-1463783693  ; Volume II- 978-1466434219
Verschenen/Released: augustus 2011
Verkrijgbaar/available bij: Volume I- amazon.com ;Volume II- amazon.com , also available as ebook.
Opmerking/remark: voor Nederlandse recensie, zie hier; for the English review, click here.

Women heroes of World War II
26 stories of espionage, sabotage,Resistence and rescue
Auteur/Author: Kathryn J. Atwood


In 26 portretten beschrijft Kathryn Atwood de daden van de  vrouwen in Europa en Amerika tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zij redden Joden, waren spionnen, zaten in het verzet of pleegden sabotage. Naast Amerika worden de vrouwen besproken uit België, Denemarken, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Nederland en Polen. Enkele namen uit de rij van deze bijzondere vrouwen, die in dit boek besproken worden, zijn Marlène Dietrich, Josephine Baker, Noor Inayat Khan, Sophie Scholl, Hannie Schaft en Corrie Ten Boom.

26 Stories of Espionage, Sabotage, Resistance, and Rescue. A Historical Exploration That Includes Stories Of Girls And Women From Across Europe And The United States Who Risked Their Lives To Perform Extremely Dangerous Acts Against The Nazis During World War II.

Boekvorm: paperback met foto’s
pagina’s: 272
Uitgever/Publisher: Chicago Review Press
Prijs:  ± € 17,99
ISBN: 9781556529610
Verschenen/Released: maart 2011
Verkrijgbaar/available bij: amazon.com of bol.com , also available as ebook.
Opmerking/remark: voor Nederlandse recensie, zie hier; for the English review, click here.

Where the action was: women war correspondents in World War II
Auteur/Author: Penny Colman

where the action was- Colman

Gedurende de Tweede Wereldoorlog slaagden 127 vrouwen erin een officiële aanstelling als oorlogscorrespondenten van het departement van Oorlog te krijgen. Ondanks de Amerikaanse militaire regelgeving dat vrouwen verbood om verslag te doen van de strijd aan het front, vonden journalisten als Martha Gellhorn, Margaret Bourke-White, Lee Miller en vele anderen toch de weg naar de “actie”. Hun vasthoudendheid, moed en vernieuwende benadering om oorlogsnieuws te verslaan brak de barrière en opende de weg voor vrouwelijke journalisten van vandaag. Dit boek vertelt het opwindende verhaal over wat zij deden en hoe zij deden -vliegen tijdens de bommissies, foto’s maken in kamp Buchenwald, verbergen op schepen, die dienden als ziekenhuis tijdens D Day, kogels ontwijkend op Iwo Jima en veel meer. Penny Colman’s gezaghebbende en spannende tekst fungeert tevens als een overzicht van de oorlog en is rijk geïllustreerd met  foto’s.

During World War II, 127 women managed to obtain official accreditation from the U.S. War Department as war correspondents. In spite of U.S. military regulations that forbade women to cover combat, Martha Gellhorn, Margaret Bourke-White, Lee Miller, and many others found ways to get “where the action was.” Their tenacity, bravery, and fresh approach to reporting war news broke the gender barrier and opened the way for women journalists of today. This is the exciting story of what they did and how they did it—flying bombing missions, taking photographs inside Buchenwald, stowing away on D day hospital ships, dodging bullets on Iwo Jima, and much more. Penny Colman’s authoritative and exciting text also functions as an overview of the war and is profusely illustrated with up-front photos.

Boekvorm: hardcover met foto’s
pagina’s: 128
Uitgever/Publisher: Crown Press
Prijs:  from $ 14,20
ISBN: 0-517-80075-6
Verschenen/Released: februari 2002
Verkrijgbaar/available bij: amazon.com .
Opmerking: voor Nederlandse recensie, zie hier; for English version, click here