-Missie Berlijn -George Knottnerus

Missie BerlijnMissie Berlijn
In het voetspoor van Marinus van der Lubbe

Auteur: George Knottnerus
Boekvorm: paperback
Pagina’s:222
Uitgever:Gopher
Uitgebracht: januari 2014
ISBN:978.90.5179.850.0

Bespreking:Marinus van der Lubbe, de vermeende dader van de brand in de Rijksdag in 1933, blijft 80 jaar na zijn dood de gemoederen nog altijd bezig houden. Zowel historici als literaire schrijvers willen graag een bijdrage leveren aan het arsenaal boeken over deze fascinerende man. Ook auteur George Knottnerus raakte in de ban van de Leidenaar, die zich opwierp als de stichter van de brand en dat moest bekopen met de dood onder de guillotine. Knottnerus is één van de velen, die van mening zijn dat van der Lubbe alleen de brand had aangestoken, maar hij is één van de weinigen, die deze daad beschouwt als een daad van moed. Van zijn hand verscheen daarom de historische roman“Missie Berlijn. In het voetspoor van Marinus van der Lubbe” ( bij uitgeverij Gopher) waarin feit en fictie elkaar op een mooie manier de hand reiken met als doel een rechtvaardiger beeld van Marinus van der Lubbe neer te zetten.

Het boek omvat twee verhaallijnen, die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, zo blijkt. De eerste lijn dat tevens de basis vormt voor het boek is het verhaal van Marinus van der Lubbe dat voor een groot deel gebaseerd is op de werkelijkheid. Het personage Zizi, de vrouw op wie Marinus verliefd wordt, is ontsproten aan het brein van de auteur. De tweede verhaallijn is geheel fictief en gaat over Ernestz, de zoon van Marinus, die op onderzoek gaat naar het verleden van zijn vader. Er zijn zoveel verhalen in omloop dat hij nu wel eens wil weten wat de waarheid is.

George Knotterus is een ervaren schrijver. Hij weet zijn karakters menselijk te maken, waardoor ze direct tot leven komen voor het oog van de lezer. Om de persoon Marinus van der Lubbe makkelijker tot de verbeelding van de huidige generatie te laten spreken, delen de beide verhaallijnen twee gemeenschappelijke factoren, te weten de revolutionaire activiteiten- Marinus als brandstichter en zijn zoon als milieuactivist; en de liefde. Vooral op de liefdesperikelen wordt in beide verhaallijnen veel nadruk gelegd, wat toch wat afbreuk doet aan het historische element. Het keerpunt is het tweede gedeelte. Daarin zoomt de auteur nog iets meer in op het karakter en dat maakt het boek iets boeiender.

In “Missie Berlijn”is de bewondering van de auteur voor Marinus van der Lubbe merkbaar. Waar in andere boeken van der Lubbe wordt afgeschilderd als een schlemiel, die eigenlijk niet wist wat hij deed en met zijn daad het Naziregime alleen maar vaster in het zadel deed belanden, wordt hij in dit boek beschreven als een man, die zich met hart en ziel inzette voor de arbeiders en hun armoedige omstandigheden. Zo nodig ging hij over tot actie om aandacht te krijgen voor zijn zaak. In dat licht bezien is “Missie Berlijn” een warmbloedig portret van een veelal verguisd mens.

Beoordeling: X X X Goed