-World War II London Blitz Diary- Volume I & II – Victoria Aldridge Washuk

World War II London Blitz Diary-  Volume I & II
A Woman’s Revelations Enduring War and Marriage

Nederlandse recensie. (For the English review, click here )

Auteur: Victoria Alderidge Washuk
Boekvorm: paperback, geïllustreerd
Pagina’s: Vol.I-212; Vol.II-262
Uitgever: CreateSpace
Uitgebracht: 2011
ISBN: Volume I- 978-1463783693  ; Volume II- 978-1466434219
Opmerking: ook verkrijgbaar als e-book

Bespreking:Een oorlog is nooit een zaak van militairen alleen, ook burgers lijden onder het wapengeweld. De Tweede Wereldoorlog vormt daar geen uitzondering op. De burgerij ging veelal gebukt onder bombardementen en in veel gezinnen waren mannen en zonen opgeroepen voor militaire dienst. De Londense huisvrouw Ruby Side Thompson was één van die burgers, die gebukt ging onder de oorlog. Ze was geboren in 1884, getrouwd en moeder van 7 zonen, waaronder een tweeling. Toen deze tweeling in dienst gingen bij de R.A.F., kwam de oorlog voor Ruby nog dichterbij. Haar angst voor haar lot en dat van haar familie en de woede om die oorlog verwoordde ze in haar dagboeken. Dagboeken, waarmee ze al jaren eerder was begonnen om uiting te kunnen geven aan haar huwelijksproblemen, die ze aan niemand anders kon toevertrouwen. Door overerving kwamen deze dagboeken -43 in totaal- in het bezit van achterkleindochter Victoria Aldridge Washuk. Zij raakte vooral gefascineerd door vier delen, die betrekking hadden op de Tweede Wereldoorlog. Deze interessante inhoud wilde ze niet onthouden aan het grote publiek en dus besloot ze om deze dagboeken te publiceren. Inmiddels zijn er twee delen verschenen onder de titel “World War II. London Blitz Diary Volume I” en “World War II. London Blitz Diary Volume II” en er volgen nog twee delen.

Het eerste deel omvat de jaren 1939-1940, het tweede deel omvat het jaar 1941. Het eerste dagboek begint op één september, de dag waarop Polen het eerste Duitse bombardement onderging. De oorlog leek dan nog ver weg van Engeland. Ruby schreef daarom in hoofdzaak over de problemen in haar huwelijk. Tussen de oorlogsbeschrijvingen door wordt de lezer getuige van Ruby’s drang naar onafhankelijkheid. Ze voelde zich opgesloten in het huwelijk, omdat haar man Ted haar beperkte in alles, ook haar eigen ontwikkeling. Doch tegelijkertijd vond ze zichzelf al te oud om nog te gaan scheiden. De enige uitweg voor haar intellectuele geest de vrijheid te geven, waren de vele boeken, die zij las over kunst, literatuur, geschiedenis en theosofie. Daarnaast had ze haar dagboeken, waarin ze ongehinderd uiting kon geven aan de gevoelens, die haar op dat moment bezig hielden. Gevoelens als woede om zowel haar man als om het uitbreken van de oorlog. Twee van haar andere zonen waren ondertussen bij de R.A.F. In mei 1940 ontving ze een brief over één van hen, Cuthie was als vermist opgegeven. Later zou blijken dat hij in het krijgsgevangenenkamp Dulag Luft (afkorting voor Durchgangslager der Luftwaffe, een kamp voor krijgsgevangenen van de buitenlandse luchtmachten) terecht was gekomen.

Maar toen breidde de oorlog zich verder over Europa uit. Vooral in deel twee komt de oorlog meer naar voren. Ruby deed in haar dagboeken niet alleen verslag over de bombardementen op Engeland, ze beschreef ook wat ze vernam over de invasies in andere landen als Nederland, Frankrijk en ze schreef zelfs ook over de houding van Duitsland. Ook de discussies, die plaatsvonden in Amerika over het wel of niet deelnemen aan de oorlog in Europa volgde ze met grote belangstelling, mede omdat ook enkele zonen van haar in Amerika woonden. Tot aan dat moment had Ruby zich niet zo zeer met het christelijk geloof bezig gehouden, in tegenstelling tot haar man Ted, die een toegewijd katholiek was, maar nu ging ook Ruby meer bidden om rust te vinden. Immers, de angst om getroffen te worden tijdens een bombardement en de zorgen om haar gezin werden zienderogen groter naarmate de vijandelijkheden toenamen.

Dankzij haar schrijverstalent en haar scherpe inzicht was Ruby in staat om een mooi tijdsbeeld neer te zetten in deze dagboeken, zowel van de Tweede Wereldoorlog, als ook van de heersende maatschappij. Zo gaf ze een impressie van de dagelijkse beslommeringen en tegelijk verhaalde ze ook hoe de bombardementen dat alledaagse leven verstoorden. Ook bleken sommige dingen ineens niet meer zo vanzelfsprekend tijdens de oorlog. Zo kon Ruby niet meer alles schrijven in de brieven die ze stuurde naar haar zonen in Amerika wegens censuur. Ze mocht niets vermelden over wanneer en waar er bombardementen waren geweest. Dergelijke zaken leidden keer op keer tot woede bij Ruby Thompson, die steeds minder waardering voor mannen kreeg, want de mannen hadden de oorlog veroorzaakt. Mannen waren dwazen, vond ze. Dat gold ook voor haar eigen man. Ook hij geen realist, maar een dagdromer.

De persoonlijke verslagen zijn heel direct en openhartig, omdat Ruby toen nog niet kon bevroeden dat haar dagboeken generaties later ooit door buitenstaanders gelezen zouden worden. Ze dacht dat haar gedachten in haar dagboeken veilig waren. Als lezer bekruipt je daardoor een nogal gênant gevoel. Per slot van rekening ben je deelachtig aan een wereld, die van oorsprong niet voor jou bestemd is. Daar staat tegenover dat thans een realistische weergave is ontstaan, die anders zeer waarschijnlijk toch vertroebeld zou zijn geraakt wanneer de auteur zich toen al bewust was geweest van een breder lezerspubliek. In het bijzonder in die gedeelten, waarin de oorlog ter sprake is gekomen. “World War II. London Blitz Diary Volume I & II” zijn daarom zonder meer opmerkelijke documenten te noemen.


Beoordeling: X X X X
Zeer goed


Advertenties