-Oorlogszone Zoo -Kevin Prenger

cover Kevin - kopieOorlogszone Zoo
De Berlijnse dierentuin en de 2e wereldoorlog

Auteur: Kevin Prenger
Boekvorm: paperback met zwart-wit afbeeldingen
Pagina’s: 104
Uitgever: Brave New Books
Uitgebracht: december 2015
ISBN: 978.94.2138.573

 

Bespreking:In oorlogstijd ontkomen ook instituten als dierentuinen niet aan de verwoestende uitwerking van de bombardementen. In de Tweede Wereldoorlog vielen diverse dierentuinen in Nederland en ook in Duitsland ten prooi aan het oorlogsgeweld. In Oorlogszone Zoo besteedt Kevin Prenger aandacht aan de Berlijnse dierentuin.

Het boek begint met een kort historisch overzicht, waarnaar de auteur zich uitgebreider richt op de periode 1933-1949, de opkomst van het nazisme – wat leidde tot ontslagen van Joodse leden van de Raad van Toezicht en het wegsturen van de Joodse aandeelhouders – tot de wederopbouw na de oorlog.

De verwoesting van een dierentuin in oorlogstijd lijkt een vrij onbeduidend gegeven in vergelijk met de 6 miljoen mensenlevens die vernietigd werden ten gevolge van een streven naar een rassenideaal; en met de levens van miljoenen die achterbleven op de slagvelden. Doch achter de destructie van de Berlijnse dierentuin gaat ook een symboliek schuil. Een dierentuin is immers een plek van onschuld en liefde. Een plek, waaraan menig kind dierbare herinneringen koestert en uitgerekend die plek kon evenmin ontsnappen aan de heerszucht van mensen. Doch de Berliner Tiergarten werd ook een symbool voor de wederopbouw van Berlijn na de oorlog. Opnieuw werd dezelfde liefde ten toon gespreid als vóór de oorlog om de dierentuin weer tot een waardige locatie te maken voor jong en oud.

Ook achter Oorlogszone Zoo gaat een symboliek schuil. Het boek toont de zinloosheid van de oorlog. Om dit te laten zien aan jongeren is Oorlogszone Zoo een uitstekend medium. Dieren spreken immers bij jongeren eerder tot de verbeelding dan onbekende mensen. Dergelijke confrontatie is belangrijk, want per slot van rekening zijn zij de generatie die straks het stokje van ons moeten overnemen als het gaat om de wereldvrede.

Maar dit boek is beslist niet alleen voor jongeren geschreven. Kevin Prenger is auteur en recensent van de site www.go2war2.nl dat onderdeel uitmaakt van STIWOT -Stichting Informatie Wereldoorlog Twee. Zijn vaardigheid met de pen weet iedereen te boeien of het nu gaat om artikelen over personen en gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog; of om boekbesprekingen; of zoals in dit geval als auteur over het wel en wee van de dierentuin in tijden van oorlog.

Oorlogszone Zoo is vlot geschreven en het verhaal fascineert van begin tot eind. Daarnaast heeft Prenger het boek rijkelijk voorzien van goed en helder fotomateriaal en dat geeft het verhaal meer diepte. Juist door het accent te leggen op de zinnebeeldige betekenis van de dierentuin, is Oorlogszone Zoo naar mijn oprechte mening, een prachtige aanvulling op de bestaande oorlogsliteratuur!

Beoordeling: X X X X

Advertenties