-Hitlers Managers- Guido Knopp

  Hitlers Managers
 Albert Speer, Wernher von Braun, Alfred   Jodl, Gustav Krupp, Ferdinand Porsche,  Hjalmar Schacht.

Auteur: Guido Knopp
Boekvorm: paperback met zwart-wit illustraties.
Pagina’s:375
Uitgever: Omniboek-Kok Kampen
Uitgebracht: november 2009
ISBN: 978 90 5977 431 5

 

 

Bespreking: Het Nationaalsocialisme in Duitsland is onlosmakelijk verbonden met Adolf Hitler. Feit is dat hij nooit die macht had kunnen houden als hij zich niet had weten omringen met de  personen, die hem de gelegenheid voor deze macht boden. Als geen ander wist hij mensen voor zijn plannen in te zetten door manipulatief handelen. Een aantal van deze naaste helpers en vertrouwenspersonen worden besproken in het boek “Hitlers Managers”, waarbij vooral de vraag centraal staat:waren zij echt de helpers van de Nazi’s of  ging het deze mannen meer om hun eigen carrière?

In dit boek schetst Guido Knopp de keuzes van zes vooraanstaande personen tijdens het Derde Rijk, te weten: Albert Speer- architect en later Minister van Bewapening, Wernher von Braun- raketgeleerde, Alfred Jodl- Generaal-majoor van de Duitse Wehrmacht, Gustav Krupp- wapenfabrikant, Ferdinand Porsche- auto-ontwerper, Hjalmar Schacht-bankier. Aan de hand van hun korte biografieën probeert Knopp beweegredenen te vinden voor de keuzes, die ieder van deze mannen gemaakt hebben tijdens de oorlogsjaren en vraagt hij zich vervolgens af in hoeverre deze zes zichzelf verantwoordelijk achtten voor hetgeen geschiedde als gevolg van hun keuzes. Deze mannen waren op hun vakgebied ware specialisten en daarom voor de ontwikkeling van het Derde Rijk van groot belang.

Echter, niet iedereen was vanaf het eerste uur aanhanger van de Nazipolitiek. De meesten waren echter weinig politiek bewust, zoals Jodl, sommigen, zoals Schacht, stonden zelfs helemaal niet achter Hitler. Maar ze hadden wel allemaal hun eigen dromen over het bereiken van de hoogst mogelijke idealen en over onsterfelijke roem. Hitler bood hen de mogelijkheden om die dromen te verwezenlijken. Zo zag Speer zijn naam vereeuwigd worden in de stenen uitvoeringen van zijn architectonische ontwerpen. Ferdinand Porsche zag in Hitler ook niet meer dan een potentiële geldschieter voor zijn droom: een kleine auto voor het hele volk. Evenals von Braun, die zijn ideaal –een ruimteraket- verwezenlijkt wilde zien. Krupp wilde als echte zakenman,graag met zijn staalfabriek aan de top blijven, ook binnen de wapenindustrie. Schacht wilde als bankier zijnde graag de economie van Duitsland weer op poten helpen en hij dacht dat hij de juiste aangewezen persoon daarvoor was. Jodl tenslotte had geen ambitie om zich met politiek bezig te houden, hij was militair in hart en nieren en was diep teleurgesteld over het Verdrag van Versailles, waarbij Duitsland een zware nederlaag had geleden.

Tegen dit licht bezien, vielen er dan nog afwegingen te maken? Wanneer men carrière wilde maken in Nazi-Duitsland dan moesten daarvoor offers gebracht worden, zoals het sluiten van de ogen voor die keerzijde van hun keuze tot medewerking. De helft van deze “managers” wisten bijvoorbeeld van het bestaan van de kampen, ze betrokken daarvandaan zelfs arbeiders voor hun eigen projecten. Ze waren medeplichtig aan het gruwelijke Naziregime, maar zagen zij dat zelf ook op die manier?

 Zoals altijd bij Guido Knopp kan men ook deze keer weer uitgaan van een gedegen geschreven boek in een goede leesbare stijl. De auteur heeft immers  al diverse bestsellers over de geschiedenis van het Derde Rijk geschreven en ook was de Duitse historicus verantwoordelijk voor enkele succesvolle televisiedocumentaires. Daardoor kan Knopp  gezien worden als één van de belangrijkste historici die zich bezighouden met de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en het Derde Rijk.

De vraag is echter of dit boek “Hitlers Managers” nieuwe wetenswaardigheden toevoegt. De nadruk is thans meer gelegd op de motivaties, die deze zes mannen gemaakt hebben om hun carrière voort kunnen blijven zetten, ook tijdens de oorlogsjaren. Maar nieuwe feiten dienen zich niet aan. Immers de verantwoordelijkheden c.q. betrokkenheid van deze zes personen bij dit gruwelijke regime bleek ook al eerder uit de Neurenberger processen, evenals de vraag of zij zich schuldig achtten aan hun deelname aan het Naziregime. Niettemin is “Hitlers Managers”  zonder meer een aanbevelenswaardig boek voor diegenen, die nog niet volledig bekend zijn met deze personen en daarom meer wil weten van de motivaties van deze prominente heren, die de aanleiding vormden voor de keuzes, zoals zij die uiteindelijk gemaakt hebben.
Eén minpunt valt nog wel op te merken. Ook deze keer heeft Guido Knopp gebruik gemaakt van getuigenissen en dagboeken. De fragmenten zijn tussen de tekst geplaatst, wat eerder storend dan aanvullend kan worden ervaren.

Beoordeling:  X X X  Goed.

Advertenties