-Hitlers Kruis- E.W.Lutzer

Hitlers Kruis

 

Auteur:E.W.Lutzer
Boekvorm: paperback
Pagina’s: 239
Uitgever: Grace Publishing House
Uitgebracht: april 2009
ISBN: 978.90.7766.925.9

 

Bespreking: “Het Christelijke kruis  vroeg om het bloed van Christus; het hakenkruis vroeg om het bloed van het Joodse volk”   schrijft E.W.Lutzer theoloog en voorganger van de Moodychurch in Chicago in zijn boek “Hitlers Kruis”. Bij een bezoek aan Berlijn was Lutzer de foto’s opgevallen, waarop te zien was dat in de kerken het christelijke kruis was vervangen door het hakenkruis. Die beelden verbaasden hem en dwongen hem tot het stellen van de vraag: waar was de kerk ten tijde van het Derde Rijk?  Een vraag, die vele gelovigen, maar ook niet-gelovigen vóór hem gesteld hebben en ook na hem nog zullen stellen. Het conflict tussen kerk en staat, of beter gezegd het uitblijven van dit conflict, is het uitgangspunt van het boek “Hitlers Kruis”.

Toen Adolf Hitler aan de macht kwam in 1933 dwong hij de christelijke kerk zich te onderwerpen aan de dictatuur van het nationaalsocialisme. Doch Hitler was zelf katholiek; sterker nog hij had het idee dat hij de wil van God uitvoerde, zoals hij zelf schreef in  Mein Kampf. Waarom kwam dat hakenkruis dan toch in de kerken te hangen? Voor het antwoord op die vraag ging Lutzer op zoek naar de relatie tussen de kerk en het Duitse Rijk en hij komt tot een verrassende ontdekking. De nazi-ideologie is niet alleen een politieke ideologie, maar ook een vorm van religie, die haar oorsprong blijkt te hebben in het occultisme.

Eind 19de tot begin 20ste eeuw waren het spiritisme en het occultisme enorm populair. De theosofie, bekend geworden door haar leider Madame Blavatsky, beleefde in die periode haar hoogtepunt. Braunau am Inn, de plaats waar Hitler was geboren, was ook een broeinest van occulte activiteiten. Deze leringen lieten de jonge Adolf niet ongemoeid en weldra kwam hij onder invloed van mannen als Guido von List en Dietrich Eckhart en later Karl Haushofer. Allen met zeer grote belangstelling voor het occultisme en allen ook anti-semieten. Geïnspireerd door de mystiek begon Hitler zichzelf te zien als de nieuwe Messias, een gevoel dat hij bevestigd zag door een visioen, die hem overviel, toen hij in het hospitaal herstellende was van een aanval van mosterdgas ten tijde van de Eerste Wereldoorlog. Daarin werd hem verteld dat hij, Adolf Hitler, de nieuwe leider zou worden om het nieuwe vaderland te herstellen. Door die roeping van de Voorzienigheid, zoals Hitler het voorval in het hospitaal noemde, zag hij zichzelf steeds meer als God en daarom wilde hij het Christendom uitbannen, er was immers geen ruimte voor twee goden.  Met behulp van het occultisme was Hitler in staat de kerk te misleiden, aldus Lutzer, waardoor de kerk toestond dat het nationaalsocialisme ook binnen haar muren het voor het zeggen kreeg. Alhoewel… niet iedereen wilde zich onderwerpen aan die nieuwe God. Voor anderen zoals Martin Niemöller en Dietrich Bonhoeffer voldeed de God van de Bijbel nog altijd erg goed. Hun verzet en dat van meerdere dominees leverden uiteindelijk verdeeldheid en zelfs scheuring op in de kerk op. Net als Bonhoeffer vindt ook Lutzer dat de kerk vooral kerk moet blijven en zich niet met staatszaken moet bemoeien.

Met zijn theorie over de Nazi- ideologie als occulte bloedbroederschap staat Erwin Lutzer overigens niet alleen. Anderen zijn hem hierin al eerder voorgegaan, onder meer Dr. Nicholas Goodrick-Clarke in Engeland en in ons land Dr. Perry Pierik. Toch blijft dit onderwerp  voor velen  een omstreden discussie, omdat zij het Nazisme willen blijven beschouwen als een politieke ideologie. Historici als Alan Bullock registreren wel de  fenomenen als hypnose, astrologie, ect. bij Hitler, maar wagen zich er niet aan om de directe link met het Nazisme te leggen. Religie wordt altijd al gezien als een onzekere factor en occultisme is zelfs op te vatten als zweverig. Wil dat zeggen dat  het boek “Hitlers Kruis”ook beschouwd moet worden als zweverig? Totaal niet. Het boek is toegankelijk geschreven en overzichtelijk opgesteld. Het bevat geen ingewikkelde theologische verhandelingen en ook is er geen overdosis aan citaten uit de Bijbel. Probleem is wel de benadering van dit onderwerp.  Lutzer heeft dat gedaan vanuit zijn visie als christen. Hij veroordeelt daarom het occultisme, wat begrijpelijk is, maar Lutzer gaat nog een stap verder. Hij stelt het occultisme op één lijn met het spiritisme en de esoterie. Zaken als bewustzijnstransformatie en omgang met de geestenwereld beschouwt hij als de wil van het Kwade, omdat deze stromingen niet passen binnen de christelijke leer. Ofschoon de Bijbel zelf ook spreekt van bovennatuurlijke waarnemingen, zoals in het verhaal van Saul’s bezoek aan de  vrouw in Endor of de hand, die op de muur schreef in het paleis van Nebkadnezar. Of Jozef, die dromen uitlegt aan Farao. Ook in het Nieuwe Testament zijn voorbeelden te vinden van contacten tussen de fysieke en metafysische wereld.

Dat er negatieve krachten in het spel waren gedurende de periode van het Derde Rijk, daaraan twijfelt niemand. Ook zij niet, die niet geloven in de wereld van het occulte. Maar met zijn heldere uitleg dat God ruimte heeft gelaten voor Satan om de kerk op de proef te stellen, lijkt Lutzer een goede verklaring te hebben voor de wandaden van de Nazi’s en het ontbreken van het verzet van de kerk in het algemeen. Al blijft het moeilijk, God laat immers Zijn beweegredenen nooit  doorgronden, dat is nu eenmaal wat Hem onderscheidt van de mens.  Maar de mens wil toch een verklaring hebben voor het gruwelijke leed dat geschied is in de oorlog. Een poging hiertoe is nooit slecht, het zet immers de mens weer aan het denken over de betekenis en de waarde van het leven. En wie anders dan een theoloog is daar de meest aangewezen persoon voor.

Beoordeling: X X X X  Zeer goed.

Advertenties