-Kinderen van Duitse militairen in Nederland -Monika Diederichs

Kinderen van Duitse militairen in Nederland
Een verborgen leven

Auteur: Monika Diederichs
Boekvorm: paperback met zwart-wit illustraties
Pagina’s: 206
Uitgever: Aspekt
Uitgebracht: oktober 2012
ISBN:
978.94.6153.218.3

 

 


Bespreking:
Tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog werden veel kinderen geboren van niet-Nederlandse vaders. Enkele duizenden kinderen waren verwekt door  de bevrijders, maar er waren naar schatting ook 13.000 tot 15.000 kinderen verwekt door Duitse bezetters. Bonnie Okkema schreef een boek over de “bevrijdingskinderen” en Monika Diederichs wijdde haar boek aan de kinderen van de bezetters, getiteld: “Kinderen van Duitse militairen in Nederland”, uitgegeven bij Aspekt.

Opmerkelijk is dat ondanks het grote verschil in afkomst van deze twee groepen kinderen, namelijk held of vijand- er toch diverse overeenkomsten zijn aan te wijzen. Zowel bij de bevrijdingskinderen als bij de kinderen van Duitse militairen zijn de kinderen al op oudere leeftijd, als ze er eindelijk achter komen wie hun biologische vader werkelijk is, terwijl de omgeving vaak wel op de hoogte was. Hoewel de kinderen dikwijls al het gevoel hadden dat ze anders waren dan andere kinderen. Is het eenmaal bekend wie hun biologische vader was, dan begint de lange zoektocht naar de echte vaders. De erkenning door de vaders vertoont ook gelijkenissen. Net als in het geval van de bevrijders, wilden ook sommige bezetters niets van hun nazaat weten, terwijl anderen in het ongewisse waren gebleven, omdat correspondentie van de moeder van hun kind door familieleden werden achtergehouden. Deze ervaringen leiden bij beide groepen tot identiteitsproblemen, omdat ze gebukt gaan onder schuld- dan wel schaamtegevoelens. Ze kunnen er vaak niet met hun omgeving over praten, omdat er vijandig op gereageerd wordt. Alles moet immers zo veel mogelijk verzwegen worden. De moeders bevielen vaak in tehuizen, waar de kinderen van hen gescheiden werden en ondergebracht werden in pleeggezinnen of  zoals in het geval van de “bezettingskinderen” naar Duitsland werden gebracht.

Toch zijn er ook tegenstellingen aan te wijzen. De grootste tegenstelling zit uiteraard in het feit dat de bezetter tevens geïdentificeerd werd als de uitvoerder van de Holocaust. Veel van deze kinderen vragen zich dan ook als eerste af of hun vader zich schuldig gemaakt zou hebben aan oorlogsmisdaden. Bovendien lijden ze onder het stigma een kind van een Duitse militair te zijn, hun moeders werden beschouwd als verraadsters en een aantal van deze vrouwen werd na de oorlog gestraft voor hun omgang met Duitse militairen, ook al ging het bij hen om het gevoel van echte liefde en niet om landverraad. Die anti-Duitse haatgevoelens werden ook vaak op de kinderen van de Duitse militairen geprojecteerd met als gevolg dat veel van deze kinderen lijden aan psychische problemen als depressies of angststoornissen. De ziekenhuizen, waar de moeders bevielen, stonden vaak onder de NSV – Nationalsozialistische Volkswohlfahrt.Niettemin kan als conclusie gesteld worden dat of het nu om een kind van een bevrijder gaat of om een kind van een bezetter, in beide gevallen de kinderen hun hele leven de oorlog met zich meedragen, ook al hebben ze die vaak niet (bewust) meegemaakt.

Ook in “Kinderen van Duitse militairen in Nederland” komen de kinderen van destijds aan het woord en hun verhalen zijn aangrijpend en triest. Aan het einde van haar boek trekt Diederichs nog de vergelijking met Noorwegen en Denemarken, waar ook kinderen van Duitse militairen ter wereld zijn gekomen. In Nederland ontbreekt vooralsnog een gedegen onderzoek naar de gevolgen voor de “bezettingskinderen”. Monica Diederichs, zelf kind van een Duitse militair, hoopt dat haar boek zal bijdragen tot een soortgelijk onderzoek naar deze kinderen in Nederland. Een boeiend boek over een verrassend onderwerp.

Beoordeling: X X X X Zeer goed

Advertenties