-De luchtoorlog van mei 1940 -Peter Steeman

Luchtoorlog 1940De luchtoorlog van mei 1940

Auteur: Peter Steeman
Boekvorm: paperback
Pagina’s: 208
Uitgever: Aspekt
Uitgebracht: 2015
ISBN: 978.94.6153.671.6

 

Bespreking:Op 10 mei 1940 vlogen de Duitse vliegtuigen het Nederlandse luchtruim binnen. Tegen de verwachting in trokken ze niet naar Engeland, doch keerden ze boven de Noordzee om en daarmee begon de bezetting van Nederland. Het was een slimme aanvalstactiek, want Nederland raakte even in verwarring. Ineens kwam de neutraliteit in het geding, aangezien het land verdedigd moest gaan worden. Maar door de bezuinigingen op defensie was het militaire apparaat niet goed toegerust op een oorlog. Er werd gewerkt met verouderd materieel. Toch streden de Nederlandse vliegeniers dapper, ondanks de vaak uitzichtloze situaties, waarin zij verkeerden tijdens hun vluchten. Dat is af te leiden uit het boek ‘De Luchtoorlog van mei 1940’van Peter Steeman dat een interessante invalshoek heeft, want de piloten staan namelijk in het middelpunt van de belangstelling. Voor die getuigenissen raadpleegde de auteur in het bijzonder de documentaires De Meivliegers van Hans Vos en De Meivliegers van Peter Gerritsen.

De getuigenissen van de piloten kleuren de grauwe gebeurtenissen, zoals die doorgaans vermeld staan in de geschiedenisboeken met moed en doorzettingsvermogen. Het is goed om daar ook eens bij stil te staan. Het verhaal van Guus Kiel is één van de verhalen die in het boek wordt weergegeven. Kiel was een jongeman met veel bravoure. Zoals bij veel vliegeniers het geval was, wilde Guus leren vliegen om het avontuur en avontuur kreeg hij tijdens de oorlog. Zijn eerste aanvaring met een Duitse Ju52 eindigde in zijn voordeel, maar het duel had wel zijn hele munitievoorraad gekost. Een tweede duel werd gestreden tegen meer toestellen. Deze keer waren het de Messerschmitts en de enige wapens die Guus had waren slecht werkende mitrailleurs. Zijn toestel raakte doorzeefd met kogels en ook Guus werd geraakt.

Ook sergeantvlieger Koos Roos kwam in een ongelijke strijd terecht. Na een hevig vuurgevecht wierp hij zijn cockpitkap af om uit zijn vliegtuig te kunnen springen. Toen hij echter zag dat de cap zijn belager geraakt had, waardoor de Messerschmitt naar beneden viel, besloot Roos om alsnog door te blijven vliegen. Hij slaagde erin om nog een Messerschmitt vol te treffen, maar dit keer raakte ook Roos zijn toestel kwijt. Door middel van zijn parachute overleefde hij deze dogfight.

Ofschoon de vliegeniers schade wisten toe te brengen aan de bezetter, was het niet voldoende om de Duitsers tegen te houden. Vaak wordt als reden aan gevoerd dat dit te wijten was aan het verschil in toestellen. Steeman is het daar niet helemaal mee eens. Aan de hand van beschrijvingen van de typen toestellen die destijds ons luchtruim doorkruisten, toont de auteur aan de lezer dat de Duitse jagers weliswaar moderner en sneller waren, maar daar stond tegenover dat de Nederlandse vliegtuigen weer beter manoeuvreerbaar waren. Steeman heeft dan ook twijfels of onder andere omstandigheden het Nederland wel gelukt was om zich staande te houden. De Duitse invasie vond immers plaats met een grote overmacht.

Door zijn achtergrond –een technische studie richting lucht- en ruimtevaart heeft Steeman duidelijk affiniteit met dit onderwerp. Zijn schrijfstijl is zeer toegankelijk en dat maakt dat ook de technische beschrijvingen voor niet- ingewijden prettig leesbaar zijn.

Beoordeling: X X X X Zeer goed

 

Advertenties