-Officier in Afghanistan -Esmeralda Kleinreesink

Officier in Afghanistan
Achter de schermen van onze militaire missie

Auteur: Esmeralda Kleinreesink
Boekvorm:
paperback
Pagina’s:
223
Uitgever:
Meulenhoff
Uitgebracht:
mei 2012
ISBN: 978.90.290.8845.9


Bespreking:
Insjallah – het vermogen om je neer te leggen bij het onvermijdelijke. Zonder insjallah red je het niet als je op missie bent in Afghanistan. Dat blijkt duidelijk uit het boek “Officier in Afghanistan. Achter de schermen van onze militaire missie” geschreven door luitenant-kolonel Esmeralda Kleinreesink en onlangs uitgegeven door Meulenhoff. Nu eens geen boek over ervaringen vanuit de frontlinie, maar een boek dat inzicht biedt in het militaire leven vanaf het hoofdkwartier van ISAF –Internationaal Security Assistance Force. De auteur verleende al eerder medewerking aan het boek “Task Force Uruzgan” met een eigen verhaal “Buikpijn en boerka”dat overigens ook opgenomen is in dit boek “Officier in Afghanistan”.

Luitenant-kolonel Kleinreesink was tijdens haar uitzending gestationeerd op het hoofdkwartier van ISAF te Kabul. Als hoofd luchttransportplanning van de NAVO was ze belast met het inplannen van alle NAVO-vliegtuigen voor passagier- en vrachtvluchten in Afghanistan. In “Officier in Afghanistan” maakt Kleinreesink de lezer deelgenoot van haar werkzaamheden en het leven op de compound en dat is zeker niet eenvoudig. Sterker nog, frustraties zijn aan de orde van de dag en dat vraagt een groot aanpassingsvermogen. Afgezien van het feit dat zij een jonge officier is en nog wel een vrouw, spelen ook de cultuurverschillen en taalbarrières tussen zowel de plaatselijke bevolking als tussen de militairen van de diverse deelnemende landen onderling vaak parten. Bovendien heeft ieder land ook nog eens zijn eigen regels. Zo kennen de Amerikanen een three-day-window-rule, een regel, die inhoudt dat er binnen 72 uur gevlogen gaat worden. Haast hebben is er zeker niet bij! Ook voor het gebruik van alcohol verschillen de regels, voor Nederlandse militairen geldt zelfs een zero-can rule. Nederland kent geen echte militaristische cultuur en het maken van een carrière is dan ook niet het eerste doel voor de Nederlandse manschappen op missie. Voor hen is de hulp, die zij trachten te bieden aan de Afghaanse bevolking veel belangrijker. Dat neemt niet weg dat de Nederlanders wel degelijk discipline kennen. Ze houden zich zoveel mogelijk aan de voorschriften van Defensie, ondanks dat bij de overige internationale troepen andere regels gelden.

Ook al speelt “Officier in Afghanistan” zich niet aan het front af, het is toch een interessant boek geworden dat ook voor leken aangenaam te lezen is. Maar het is ook een boek met een belangrijke boodschap, namelijk dat steun onontbeerlijk is voor al onze troepen. Dat geldt enerzijds voor de materiële steun. Kleinreesink en haar manschappen kampten met een ernstig te kort aan vliegtuigen om goed hun werk te kunnen doen wegens gebrek aan financiële middelen. Anderzijds geldt dat ook voor de morele steun van de bevolking in eigen land. Door gebrek aan deze morele steun mist de militair erkenning voor zijn/haar werk dat hij/zij vaak onder zware omstandigheden doet. Uiteraard wordt door Defensie geprobeerd om de tijd voor de militairen op de compound zo goed en aangenaam mogelijk te laten verlopen. Maar dat vergoedt toch niet de belangstelling van thuis. Natuurlijk worden de militairen betaald voor hun werkzaamheden, maar aan de psychische impact van de missies wordt dikwijls voorbij gegaan. In die tijd dat Esmeralda Kleinreesink in Kabul gestationeerd was, heeft ze een leven van uitersten geleefd. Deze ervaring heeft haar voor altijd veranderd en dat vergt aanpassing. Daarvan is de doorsnee-lezer zich vaak nauwelijks bewust. Boeken geschreven door de militairen als Kleinreesink brengen daar nu een verandering in. Het lezen van “Officier in Afghanistan” maakt één ding duidelijk: Nederland doet nu eenmaal mee aan vredesmissies waar ook ter wereld. Dat is een feit en onze mannen en vrouwen doen hun uiterste best om hun taken zo goed mogelijk te vervullen onder veelal moeilijke omstandigheden. Daar kunnen we alleen maar diep respect voor hebben, ongeacht of we nu voor of tegen de missies zijn!

Beoordeling: X X X X Zeer goed

Advertenties