-De Afghanistan-missie – Andy McNab en Kym Jordan

De Afghanistan-missie

 

 

Auteurs: Andy McNab en Kym Jordan
Boekvorm:
paperback
Pagina’s:  448
Uitgever: a.w.Bruna
Uitgebracht: september 2010
ISBN: 978.90.229.9759.8
 

 

Bespreking:  Vredesmissies of oorlogsmissies. Buitenstaanders hebben vaak geen idee wat zich afspeelt tijdens de militaire missies in het buitenland. Bestseller- auteur Andy McNab tracht met enige regelmaat een tipje van deze sluier op te lichten, zoals in zijn nieuwste in Nederland verschenen boek ”De Afghanistan-missie”. Zijn boeken zijn deels gebaseerd op eigen ervaringen. Als militair maakte McNab deel uit van het elitekorps SAS ( Special Air Service) en heeft hij menig missie meegemaakt. Ook in Irak, waar hij deel nam aan de SAS-missie Bravo Two Zero tijdens de Golfoorlog. Drie leden van zijn eenheid werden gedood en zelf zat McNab 6 weken gevangen. Tijdens die gevangenschap onderging hij ook martelingen. Over die falende missie schreef hij het boek Bravo Two Zero. Het maakte McNab wereldberoemd en werd het begin van een succesvolle schrijverscarrière. Nu is er dan de Nederlandse vertaling van War Thorn. En ook deze keer liggen McNabs eigen belevenissen ten grondslag aan dit verhaal, zij het nu als observant in plaats van actief deelnemer.

“De Afghanistan-missie” vertelt In eerste instantie het verhaal van sergeant Dave Henley. Met het Britse 1ste peloton van R-compagnie is hij op missie in de provincie Helmand in Afghanistan. Eén van hun taken bestaat uit het begeleiden van Amerikaanse burgers, die onderzoek doen naar olie in opdracht van de Amerikaanse regering. Het peloton bestaat echter voornamelijk uit nog onervaren militairen en de vijand is doorgaans onherkenbaar, maar wel in staat om onverwachts toe te slaan met bermbommen en aanslagen. De angst voor het onbekende van de strijd en de confrontatie met de gevolgen van de oorlog brengen de jonge mannen echter dichterbij elkaar en maken dat het peloton toch uitgroeit tot een hechte eenheid.

Maar het boek heeft meerdere lagen. In wezen draait het boek om drie echtparen, die rechtstreeks betrokken zijn bij de missie. Enerzijds zijn er de mannen, alle drie militair in hetzelfde peloton; anderzijds hun vrouwen, die thuis wachten op de terugkeer van hun echtgenoten. Daardoor is de auteur in staat een beeld te schetsen van de twee kanten, die er altijd aan een missie zijn en de wisselwerking, die deze twee werelden op elkaar hebben. De vervlechting van deze twee werelden tot één verhaal is erg goed gedaan door de auteur. Op schitterende wijze toont McNab hoe ieder van hen op hun eigen manier omgaat met de ingrijpende gevolgen van deze missie, die in werkelijkheid eerder een oorlogsmissie is dan een opbouwmissie. Zij het dat in het beeld dat de auteur schetst van het thuisfront toch een soort van verwijt doorklinkt. Ergens wel begrijpelijk gezien het verhaal, maar de vraag is of het niet iets te eenzijdig is weergegeven. Alsof er alleen maar klagende vrouwen zijn met weinig begrip voor het werk van hun mannen.

Het lijdt geen twijfel. “De Afghanistan-missie” mag dan een fictief verhaal zijn, het is een zeer realistisch geschreven, want Andy McNab weet waarover hij schrijft. Dat merkt de lezer direct aan de overtuigende en krachtige schrijfstijl. De kern voor dit verhaal vormt de ervaring, die McNab opgedaan heeft in 2008 bij zijn bezoek aan de Britse troepen in de provincie Helmand. Bezoeken, die hij regelmatig afgelegd om de militairen zo in staat te stellen om hun eigen verhalen te vertellen, die door de media grotendeels verzwegen worden. Tijdens dit bezoek raakte McNab betrokken bij een gevecht. Als gevolg daarvan zat hij negen dagen gedwongen vast bij het infanteriepeloton. Voor dit boek heeft de auteur zich voor een groot deel dan ook laten inspireren door de mannen van dat peloton.

 “De Afghanistan-missie” bevat actie, spanning en emoties. Het boek begint al meteen met de beschrijving van een aanval op het peloton en de dramatische gevolgen hiervan loopt als een rode draad door het boek. De boventoon blijft echter toch enigszins die van de stoere mannenwereld, ondanks dat Andy McNab deze keer medewerking gehad van Kym Jordan, pseudoniem van Liz Rigbey. Deze schrijfster is gepromoveerd in Engelse literatuur en is journaliste. Rigbey heeft zelf eerder drie romans geschreven en is voormalig scriptschrijfster van de BBC. Beide auteurs leerden elkaar kennen, omdat zij dezelfde literaire agent hebben en ook Rigbey kent Afghanistan, waar ze lange tijd gewerkt heeft als journaliste. Hun samenwerking heeft geleid tot een boek dat een fantastische kijk in de wereld van de missies biedt en dat wellicht zal kunnen bijdragen tot meer inleving en daardoor meer begrip voor de mannen en vrouwen, die zich inzetten ten behoeve van de wereldvrede.

Naast het schrijven van boeken zet Andy McNab zich ook in voor het opzetten van centra voor opvang van veteranen met ptss, die de krijgsmacht hebben verlaten.

 

Beoordeling: X X X X  Zeer goed.

Advertenties